Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji oprócz informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Politykę prywatności.
zamknijPolityka Prywatności sklepu internetowego Wydawnictwa Amaltea

 

§1. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Wydawnictwa Amaltea poprzez Serwis.

2.    Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wydawnictwo Amaltea Usługi Wydawnicze Ludmiła Koza z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Zabłocie 7a, NIP 8971054965, REGON 021785660, zwane dalej „Usługodawcą”. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3.    „Serwis” oznacza sklep internetowy Wydawnictwa Amaltea. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.    Usługodawca szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5.    Dane osobowe podawane przy rejestracji i podczas kontaktu z obsługą sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

6.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Usługodawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§2. Administrator Danych. 

1.  Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarza dane Użytkownika posiadającego konto w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP.

2.  Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym art. 6 RODO,

b)    zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c)    w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d)    w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane znajdują się w bazie Usługodawcy, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wydawnictwo@amaltea.az.pl.

5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6.Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych.

9.    Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi Usługodawca ściśle współpracuje (np. przewoźnicy wskazani przez Użytkownika przy składaniu zamówienia).

§3. Pozyskiwanie danych osobowych. 

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”, §4 niniejszej Polityki Prywatności].

2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

§4. Pliki cookies.

 

1. Serwis sklepu internetowego Wydawnictwa Amaltea używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach Usługodawca dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

 

§5. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Usługodawca zaleca się zapoznać.